[script](function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');ga('create', 'UA-39065992-8', 'auto');ga('send', 'pageview');[/script]

Informacja o plikach cookie

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu dostosowania się do Twoich preferencji oraz w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania strony www.
Ok, rozumiem

Wyniki finansoweDANE PODSTAWOWE

w tys. zł
2019


2020

Przychody ze sprzedaży
223 712
139 637

EBITDA
-17 492
2 5552

EBIT (Wynik operacyjny)
-46 836
-22 351

Wynik przed opodatkowaniem
-57 385
-12 380

Wynik netto
-61 889
-12 380


AKTYWA/PASYWA

w tys. zł
31.12.2019
31.12.2020
Aktywa razem
124 111
87 177
Aktywa trwałe
77 173
52 318
Zapasy
39 098
28 334
Środki pieniężne i ekwiwalenty
2 922
2 479
Kapitał własny
-86 221
-27 497
Zobowiązania długoterminowe
29 578
36 171
Zobowiązania krótkoterminowe
63 604
70 275


PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł
2019
2020
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
32 176
17 105
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-1 374
438
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-30 652
-17 986
Powrót